0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anouk — Girl (ver 2) bass tabs


Anouk — Girl
G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————————————————————————————————————————————————————————
E——————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12—11—12—11———————————————————— 3 keer


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————7———————————————————————————————————————————————————
E—————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12—11—12—11—————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————————————————————————————————————————————————————————
E——————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12—11—12—11———————————————————— 2 keer

Refrein (take out my bla and keep saying)
G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————————————————————————————————————————————————————————
E—————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12/0—0——————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E——2/14—14/2—2/14—14/2—2/17—17/5—5/17—17/5—5—————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—0—12/7—7—5—5—5—5—2—2—2—2—5—5—7—————————————————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—7/12—0—7—7——5—5—5—5/14—14—2—2—14141414141414———————————————————————
(7 keer 14)
einde refrein

Girl girl girl
G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————————————————————————————————————————————————————————
E——————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12—11—12—11————————————————————G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————————————————————————————————————————————————————————
E——————————0h5—5—(hier pauze)—5/12——12—12—12—12—12—11—12—11——————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————7———————————————————————————————————————————————————
E—————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12—11—12—11—————————————————————

G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————————————————————————————————————————————————————————
E——————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12—11—12—11————————————————————


Refrein (take out my bla and keep saying)
G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—4—4—4—4————————————————————————————————————————————————————————————
E——————————0h5—5—5—5—5/12—12—12—12—12—12/—0—0————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E——2/14—14/2—2/14—14/2—2/17—17/5—5/17—17/5—5—————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—0—12/7—7—5—5—5—5—2—2—2—2—5—5—7—————————————————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—7/12—0—7—7——5—5—5—5/14—14/2—2/14—14/2—2/17—17/5—5——————————————————

einde refrein,
solo

G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—9—9—9—9—0h5—5—5—5/12—12—12—12/7—7—7—57—————————————————————————————G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—9—9—9—9—0h5—5—5—5/12—12—12—12/7—7—7—57—————————————————————————————

refrein stukje weer

G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E——2/14—14/2—2/14—14/2—2/17~~————————————————————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—0—12/7—7—5—5—5—5—2—2—2—2—5—5—7—————————————————————————————————————


G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—7/12—0—7—7——5—5—5—5/14—14/2—2/14—14/2—2/17—17/5—5——————————————————

einde refrein

you for eternity

G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—9—9—9—9—0h5—5—5—5/12—12—12—12/7—7—7—57————————————————————————————— 2 keer


en nu on the double! (om het wat overzichterlijker te maken de
tab iets breder opgesteld)

G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————
E—9—(012 keer)—5—(12keer)—/12—(12 keer)—/7—(12 keer)————————————————— 2 keer


G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E——4/16—16/4—4/16—16/4—4/16—16/4—4/16—16/4—4—0/4/16—16/4—4/16—16/4—4/16—16/4—4/16—16/4
Tablature player for this song:

Other versions of Girl

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment