0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes — Roundabout :d bass tabs


Bass
G||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
A||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
——————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
——————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
——————————————————|——————————————|——————————————|————————————0——|—————————————————————————————|———————————————————————————————|
—————————————————————————————|———————————————————————————————|
—————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
————0——2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————|—————————————————0————|
———————————————————————————5—7—|————————————0——|————0——2————3—————————|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|———————————|———————————————————|
——2——————————————————|————————————————————|———————————|———————————————————|
——————————0——————————|——2————————0————————|———————————|———————————————————|
———————2—————————————|————————————————————|——3————————|——3————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————|—————————————————————————5—7—|
————————————————0——|————0——2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————0——2——|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x———————|———————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————|———————————————————————————5—7—|
————————————————0——|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|————————————0——|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|———————————|
—————————————————0————|——2——————————————————|————————————————————|———————————|
————0——2————3—————————|——————————0——————————|——2————————0————————|———————————|
——————————————————————|———————2—————————————|————————————————————|——3————————|—————————————————————|——————————————————————|———————————————————|
——3——————2——————0————|—————————————————0————|———————————————————|
—————————————————————|————3——————2——3———————|———————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——3————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————|
——————————————————————|————————————————————————|————————————|
——————————————————————|————————————————————————|————————————|
——3——3——3——————————1——|——3——3——3——————1——3——1——|————1————1——|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——3——3——3——————————1——|——3——3——3——————————1——|——3——3——3——————1——3——1——|—————————————|———————————————————————|———————————————————————|
—————————————|———————————————————————|———————————————————————|
—————————————|———————————————————————|———————————————————————|
————0——1——2——|——3————3————3————3——3——|————3————3————3——1——0——|————————————————————————|—————————————|————————————————————————|
————————————————————————|—————————————|————————————————————————|
————————————————————————|—————————————|————————————————————————|
——3————3————3——1——3——1——|————1——1——1——|——3————3————3——0——1——3——|———————————————————————|————————————————————————|—————————————|
———————————————————————|————————————————————————|—————————————|
———————————————————————|————————————————————————|—————————————|
————3————3————3——1——0——|——3————3————3——1——3——1——|————1——3——0——|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|
—————————————————2——|———————————————————|—————————————————————————————|
————————————————————|———————————————————|—————————————————————————5—7—|
——0—————————————————|————————————————0——|————0——2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————0——2——|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x———————|———————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————|—————————————————————————5—7—|
————————————————0——|————0——2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————3——3——————2————|————0————————————————|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0———————————————————|———————————3——————2——|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————|—————————————————0————|
———————————————————————————5—7—|————————————0——|————0——2————3—————————|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|———————————|—————————————————————|
——2——————————————————|————————————————————|———————————|——3——————2——————0————|
——————————0——————————|——2————————0————————|———————————|—————————————————————|
———————2—————————————|————————————————————|——3————————|—————————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————————————|
—————————————————0————|———————————————————|——————————————————————|
————3——————2——3———————|———————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——3————————————————|——3——3——3——————————1——|————————————————————————|————————————|——————————————————————|
————————————————————————|————————————|——————————————————————|
————————————————————————|————————————|——————————————————————|
——3——3——3——————1——3——1——|————1————1——|——3——3——3——————————1——|——————————————————————|————————————————————————|—————————————|
——————————————————————|————————————————————————|—————————————|
——————————————————————|————————————————————————|—————————————|
——3——3——3——————————1——|——3——3——3——————1——3——1——|————0——1——2——|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——3————3————3————3——3——|————3————3————3——1——0——|——3————3————3——1——3——1——|—————————————|————————————————————————|———————————————————————|
—————————————|————————————————————————|———————————————————————|
—————————————|————————————————————————|———————————————————————|
————1——1——1——|——3————3————3——0——1——3——|————3————3————3——1——0——|————————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————|
————————————————————————|—————————————|—————————————————2——|——————————————————|
————————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————|
——3————3————3——1——3——1——|————1——3——0——|——0—————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——————————————————|——————3——3——————2————|————0————————————————|
——————————————————|—————————————————————|———————————3——————2——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|
————————————————————————————————|—————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|—————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————16—16—16—14—16/———|
————————————————————————————————|———————————————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|———————————————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|—————————————16—16—16—14—16/———|
————————————————————————————————|———————————————————————————————|
——2————0—————————0——————————————|———————————————————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————0————————|——2————0—————————0————————|
——0————2————3—————————————|————————————3—————————————|————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
——2————0—————————0——————————————|———————————————————————|——————————————————|
————————————3—————————3————2————|——3—2—0——————0————0————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————————|——0—————————————————|—————————————|
————————————————0————|————2——————3————————|———————————3————————|——————————1——|
——1——————3———————————|————————————————————|————————————————————|——1——1———————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
——————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
——————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
——————————————————|——————————————————|——3————————————————|————————————————1——|——————————————————————|—————————————|——————————————————————|
——————————————————————|—————————————|——————————————————————|
——————————————————————|—————————————|——————————————————————|
——3——3——3——————————1——|————1——1——1——|——3——3——3——————————1——|——————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
——————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
——————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
——3——3——3——————————1——|——3——1——3————3——1——3——1——|————0——1——0——|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——3————3————3——0————3——|————3————3————3——1——0——|——3————3————3——0——3——1——|—————————————|————————————————————————|———————————————————————|
—————————————|————————————————————————|———————————————————————|
—————————————|————————————————————————|———————————————————————|
————0——1——0——|——3————3————3——0——1——3——|————3————3————3——0——1——|————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————|
————————————————————————|—————————————|—————————————————————————0—0—0—0—|
————————————————————————|—————————————|—————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|
——3————3————3——1——3——1——|————1——1——0——|——3——————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3—3—3—3————|——————————————————————————————————|
——3—3—3—3——————————————————————|——————————————————————————0—0—0—0—|
———————————————————————————————|——————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|
———————————————————————————————|——3—3—————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3—3—3—3————|——————————————————————————————————|
——3—3—3—3——————————————————————|——————————————————————————0—0—0—0—|
———————————————————————————————|——————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|
———————————————————————————————|——3—3—————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3—3—3—3————|——————————————————————————————————|
——3—3—3—3——————————————————————|——————————————————————————0—0—0—0—|
———————————————————————————————|——————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|
———————————————————————————————|——3—3—————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3———3/———|————————————————————————|
——3—3—3—3————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————————————|——3————3————3——0——1——3——|—————————————————————————|————————————————————————|—————————————|
—————————————————————————|————————————————————————|—————————————|
—————————————————————————|————————————————————————|—————————————|
————3————3————3——1—1—2—2—|——3——3————3————3——0——1——|————0——1——0——|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——1——3————3————3————3——|————3————3————3——1——0——|——3————3————3——1——3——1——|—————————————|—————————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3—3—3——————|
—————————————|—————————————————————————0—0—0—0—|——3—3—3—3—————————————————3————|
—————————————|—————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|———————————————————————————————|
————1——1——1——|——3——————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3—3—3——————|
——————————————————————————0—0—0—0—|——3—3—3—3—————————————————3————|
——————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|———————————————————————————————|
——3—3—————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3—3—3——————|
——————————————————————————0—0—0—0—|——3—3—3—3—————————————————3————|
——————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|———————————————————————————————|
——3—3—————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————0—0—0—0—3—3—3—3—3————|
——————————————————————————0—0—0—0—|——3—3—3—3——————————————————————|
——————0—0—2—2—2—2—3—3—3—3—————————|———————————————————————————————|
——3—3—————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————9————11——|
———————————————0————2/—|————3——4————5——7————9——|————9——10————12———————————|
——0————2————3——————————|———————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————|———————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————|———————————————————|——————————————————————————5—7—|
——————————————————|————————————————0——|————x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
———————————————————————————5—7—|———————————————————————————5—7—|————————————0——|
——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2——x—x—3——x—x—5—7—————|——0——x—x—2—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|———————————|
—————————————————0————|——2——————————————————|————————————————————|———————————|
————0——2————3—————————|——————————0——————————|——2————————0————————|———————————|
——————————————————————|———————2—————————————|————————————————————|——3————————|
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment