0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellowcard — Sureshot bass tabs

Yellowcard 
Sureshot

Intro
G|———————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————|
A|—444444444444—000000000000—777777776644—222222222222———|
D|———————————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————|
A|—444444444444—666666666666—777777776644—222222222222———|
D|———————————————————————————————————————————————————————|

1st Verse
G|———————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————|
A|—0000000000000000000000000000—4—4—4—4—6—2—222——|
D|———————————————————————————————————————————————|

G|——————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————|
A|—————————————4444x—4444x—6666x—6666x——|
D|—2222x—2222x——————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————|
A|—777777777777—000000000000—222222222222——|
D|—————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————|
A|—444444—222222—00000000000000000x——|
D|———————————————————————————————————|

Chorus
G|—————————————————————————————————|
D|————————————————————————6—————4——|
A|————————22xxxx—00xxxx—4———2—2————|
D|—22xxxx——————————————————————————|

G|——————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————|
A|————————00xxxx—44xxxx—22—2h4p2p0——|
D|—22xxxx———————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|————————————————————————6—————4——|
A|————————22xxxx—00xxxx—4———2—2————|
D|—22xxxx——————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|————————00xxxx—44xxxx—22—2h4p2p——|
D|—22xxxx——————————————————————————|


Post Chorus
G|——————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————|
A|—0000000000000000—————————————————|
D|——————————————————————————————————|

2nd Verse
G|————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————|
A|—00000000—77777777—12121212—7777—444444—000000——|
D|————————————————————————————————————————————————|

G|————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————|
A|—2222222222222222—4444444444444444——|
D|————————————————————————————————————|

G|————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————|
A|—6666666666666666—7777777777777777——|
D|————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————|
A|—000000000000—222222222222——444444—222222——|
D|———————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————|
D|—————————————————————————|
A|—000000000000000000000x——|
D|—————————————————————————|

Bridge
G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————|
A|—————————————————22—222—222—222—2——|
D|—22—222—222—222—2——————————————————|

G|—————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————|
A|—————————————————44—444—444—444—4————|
D|—22—222—222—222—2—————————————————76—|

G|—————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————|
A|——————————————222222222222—000000000000——|
D|—444444444444————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————|
A|————2~—4~————2~—4~—————————————————|
D|—2~———————2~———————————————————————|

Chorus 2xOutro
G|—————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————|
A|——————————————222222222222—000000000000——|
D|—222222222222————————————————————————————|

G|———————————————————————|
D|—————6——————6———4————4—|
A|———4———4—44———2———22———|
D|———————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————|
A|——————————————222222222222—000000000000——|
D|—222222222222————————————————————————————|

G|————————————————————————|
D|—————6———————6——————————|
A|—4—4———4—2—2———2—0~—————|
D|————————————————————————|

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment