0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tamplin Ken — Get Out Of My Sun bass tabs

Get Out of My Sun — Tamplin (Robert Kent)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
transcribed by Robert G. Hoover
intro:
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|———————————————.|
A |————————————————|————————————————|————————————————|———————————————.|
E |0—0—————————————|0—0—————————————|0—0—————————————|0—0—————————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|———————————————.|
A |5—5———5—5———————|4—4———4—4h54———|0———————————————|———————————————.|
E |————————————————|————————————————|————3———0———3—5—|——5—3—0—0—0—5—5—|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |5—5———5—5———————|4—4———4—4h54———|2———————————————|————————————————|
E |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

verse:
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|———————————————.|
A |————————————————|————————————————|————————————————|5———————0——————.|
E |0—0—————————3—0—|0—0—————————3—0—|0—0—————————3—0—|————————————————|

chorus:
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|———————————————.|
A |0—0———0—0———————|5—5———5—4h54———|————————————————|———————————————.|
E |————————————————|————————————————|0———3———0———3—5—|——5—3—0—0—0—3—3—|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |0—0———0—0———————|5—5———5—4h54———|2———————————————|——2—2—2—2—2—2—2—|
E |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

verse:
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|———————————————.|
A |————————————————|————————————————|————————————————|5———————0——————.|
E |0—0—————————3—0—|0—0—————————3—0—|0—0—————————3—0—|————————————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|———————————————.|
A |————————————————|————————————————|————————————————|————————3——————.|
E |3—3—————————3———|3—3—————————3———|3—3—————————3———|1———————————————|

lead:
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|6———————————————|————————————————|8———————————————|
D |——————————————7—|——————7—————————|——————————————9—|——————9—————————|
A |————————————7———|————————————————|————————————9———|————————————————|
E |5—————————5—————|————————————5——/|7—————————7—————|————————————7———|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G |————————————————|————————————————|————————|————————|————————|————————|
D |————————————————|————————————————|————————|————————|————————|————————|
A |7—————6—————————|————————————————|————————|————————|————————|————————|
E |——————————5—5———|———————————————7|7——————|———————5|5——————|———————7|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|7———7———7———————|
A |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E |7——————————————|——————————————5—|5————————————5—|——5———5———5—5—6—|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E |7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E |7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|5—5—5—4—4—4—5—5—|5—4—4—4—5—5—4—4—|

solo:
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |————————————————|——————0—————0———|————————————————|————————0———————|
E |2—————2—0—2—————|————2—————2———0—|0—————5—0—0—————|——————0—————4———|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|——————222—111———|
A |————————————————|——————0—————0———|——————————————2—|——2—2———————————|
E |2—————2—0—2—————|————2—————2———0—|0—————0—0———0———|————————————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |————————————————|————0———————————|————————————————|————————2———0———|
E |2———2———0—2———2—|——2—————2———2———|0———0—0—5—0—————|————————————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————2———1———|
A |————————————————|————0———————————|——————————————2—|——2—2———————————|
E |2———2———0—2———2—|——2—————2———2———|0———0—0—5—0—————|————————————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|3———2———————————|————————————————|
A |3———2—————————3—|——3—2———————————|————————————————|————————3———2———|
E |————————3—3—————|——————3—3—3—————|————————1—1———3—|——3—3—3—————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|3———2———————————|————————————————|
A |3———2—————————3—|——3—2———————————|————————————————|————————3———2———|
E |————————3—3—————|——————3—3—3—————|————————1—1———3—|——3—3—3—————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|————————————————|——5———5—————4———|
E |————————————————|————————————————|3—3—3—3—3—3—3—3—|3———————————————|

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D |————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A |0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|————————————————|——5———5———5—5——|
E |————————————————|————————————————|3—3—3—3—3—3—3—3—|3———————————————|


Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment