0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stuart Hamm — Remember bass tabs

Gtr I (E A D G B E) — 'Untitled'

Q=140
4/4
Gtr I
Wx8
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|


Wx8
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|


a H. E E +W +W a Q. E +Q E E
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|—5h7———————5———|————————————|—————————————|—————————————————————|
|—————————————4—|—(4)————————|—(4)————————|—5h7————5—(5)——4—2———|
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|


E E H. +W +W +H. E E
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|
|—0—2—4———————|—(4)————————|—(4)————————|—(4)——————4—4—|
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|


a H. E E +W +W H. E E
|———————————————|————————————|—————————————|—/5———————3—2—|
|—5h7———————5———|————————————|—————————————|——————————————|
|—————————————4—|—(4)————————|—(4)————————|——————————————|
|———————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|———————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|———————————————|————————————|—————————————|——————————————|


W +W +W +H.. E
|—/7————————|—(7)————————|—(7)————————|—(7)——————————||
|———————————|————————————|————————————|————————————5—||
|———————————|————————————|————————————|——————————————||
|———————————|————————————|————————————|——————————————||
|———————————|————————————|————————————|——————————————||
|———————————|————————————|————————————|——————————————||


H +E E +Q W +W +Q Q. E +Q
|—8————(8)—7—(7)——|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|—6————————|—(6)————————|—(6)——8————10—(10)——|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|


H +E E +Q W +W +Q Q. E +Q
|—13————(13)—12—(12)——|———————————|—————————————|——————————————————————||
|—————————————————————|—10————————|—(10)————————|—(10)——12————13—(13)——||
|—————————————————————|———————————|—————————————|——————————————————————||
|—————————————————————|———————————|—————————————|——————————————————————||
|—————————————————————|———————————|—————————————|——————————————————————||
|—————————————————————|———————————|—————————————|——————————————————————||


H. E E +W +W +W
|—14———————12————|—————————————|—————————————|—————————|
|—————————————12—|—(12)————————|—(12)————————|—(12)————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|


+W +W +W +W
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————||
|—(12)————————|—(12)————————|—(12)————————|—(12)————||
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————||
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————||
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————||
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————||


H. E E +H. E E +H. E E +H. Q
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|—12———————10—12—|—(12)——————13—12—|—(12)——————15—12—|—(12)——————15——|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|


H H H H W +H E E E E
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||
|—12————15————|—12————15————|—12————————|—(12)————/12—12—10————||
|—————————————|—————————————|———————————|———————————————————12—||
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||


H +E S S E E +W +W +H E E E E
|——————————————————————|————————————|————————————|——————————————————|
|——————————————————————|————————————|————————————|——————————————————|
|—11————(11)—12—11—9—9—|—(9)————————|—(9)————————|—(9)——————————————|
|——————————————————————|————————————|————————————|————————/9—9—7————|
|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————10—|
|——————————————————————|————————————|————————————|——————————————————|


H +E S S E E +W +W +H. E E
|———————————————————|————————————|————————————|——————————————||
|———————————————————|————————————|————————————|——————————————||
|———————————————————|————————————|————————————|——————————4—4—||
|———————————————————|————————————|————————————|——————————————||
|—9————(9)—10—9—7—7—|—(7)————————|—(7)————————|—(7)——————————||
|———————————————————|————————————|————————————|——————————————||


a H. E E +W +W a Q. E +Q E E
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|—5h7———————5———|————————————|—————————————|—————————————————————|
|—————————————4—|—(4)————————|—(4)————————|—5h7————5—(5)——4—2———|
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|———————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|


E E H. +W +W +H.. E
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|
|—————————————|————————————|————————————|————————————5—|
|—0—2—4———————|—(4)————————|—(4)————————|—(4)——————————|
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|
|—————————————|————————————|————————————|——————————————|


H +E E +Q W +W +Q Q. E +Q
|—8————(8)—7—(7)——|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|—6————————|—(6)————————|—(6)——8————10—(10)——|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————|


H. E E +W +W +W
|—14———————12————|—————————————|—————————————|—————————|
|—————————————12—|—(12)————————|—(12)————————|—(12)————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|
|————————————————|—————————————|—————————————|—————————|


H. E E +H. E E +H. E E +H. Q
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|—12———————10—12—|—(12)——————13—12—|—(12)——————15—12—|—(12)——————15——|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|


H H H H W +H E E E E
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||
|—12————15————|—12————15————|—12————————|—(12)————/12—12—10————||
|—————————————|—————————————|———————————|———————————————————12—||
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||
|—————————————|—————————————|———————————|——————————————————————||


H +E S S E E +H E E E E
|——————————————————————|—————————————————————|
|——————————————————————|————————/12—12—10————|
|—11————(11)—12—11—9—9—|—(9)——————————————12—|
|——————————————————————|—————————————————————|
|——————————————————————|—————————————————————|
|——————————————————————|—————————————————————|


H +E S S E E +H E E E E
|——————————————————————|———————————————————————|
|——————————————————————|————————/12—12—10——————|
|—11————(11)—12—11—9—9—|—(9)——————————————12———|
|——————————————————————|———————————————————————|
|——————————————————————|———————————————————————|
|——————————————————————|———————————————————————|


H +E S S E E +H E E E E
|——————————————————————|—————————————————————|
|——————————————————————|————————/12—12—10————|
|—11————(11)—12—11—9—9—|—(9)——————————————12—|
|——————————————————————|—————————————————————|
|——————————————————————|—————————————————————|
|——————————————————————|—————————————————————|


|—3—| |—3——|
H +E S S E E Q Q Q Q Q Q
|——————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|———————————————|
|—11————(11)—12—11—9—7—|—11—7—9————————|
|——————————————————————|————————7—9————|
|——————————————————————|————————————10—|
|——————————————————————|———————————————|


|—3——| |—3——|
W +H Q Q Q W +H Q Q Q
|——————————|———————————————|——————————|———————————————|
|——————————|———————————————|——————————|———————————————|
|——————————|———————————————|—7————————|—(7)————7—9—11—|
|——————————|———————————————|——————————|———————————————|
|—9————————|—(9)————9—10—9—|——————————|———————————————|
|——————————|———————————————|——————————|———————————————|


E E Q. E +E E +E E +E E +E E +E S S
|—————————————————————|————————————————————————————|
|—————————————————————|————————————————————————————|
|—11—12—11————7—(7)—7—|—(7)—9—(9)——————————————————|
|—————————————————————|———————————7—(7)—9—(9)—7————|
|—————————————————————|—————————————————————————10—|
|—————————————————————|————————————————————————————|


W +E S S S S S S S S S S S S S S
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|——————————|————————————————————————————10—12—10—12——|
|——————————|——————————————————7—9—11—12——————————————|
|——————————|————————————7—9—7————————————————————————|
|—7————————|—(7)—7—9—10——————————————————————————————|
|——————————|—————————————————————————————————————————|


E E H. +E S S E E +E E +E E
|———————10———————|—(10)———————14—15—(15)—14—(14)—15—|
|—10—12——————————|——————10—12———————————————————————|
|————————————————|——————————————————————————————————|
|————————————————|——————————————————————————————————|
|————————————————|——————————————————————————————————|
|————————————————|——————————————————————————————————|


Q. E +E E +E E +E E H +E E
|—/17————17—(17)—15—(15)—14—|—(14)—15—14————(14)—14—|
|———————————————————————————|———————————————————————|
|———————————————————————————|———————————————————————|
|———————————————————————————|———————————————————————|
|———————————————————————————|———————————————————————|
|———————————————————————————|———————————————————————|


E E E E E E E E E E E E E E E E
|—/17—14————14———————————————|———————————————————————————|
|————————15————/15—12—/15—12—|—/10—12—/10—12—10——————————|
|————————————————————————————|——————————————————12—11—12—|
|————————————————————————————|———————————————————————————|
|————————————————————————————|———————————————————————————|
|————————————————————————————|———————————————————————————|


|—————5—————|
E E E E E E E E E E E E E H
|——————————————————12————|——————————12—15—12————|
|—12————————————12————12—|————12—15—————————————|
|————12—11————9——————————|—14———————————————————|
|——————————12————————————|——————————————————————|
|————————————————————————|——————————————————————|
|————————————————————————|——————————————————————|


|—3——| |—3—|
E S S E E +E E +E E E E Q E E E E E E
|——————10—12—13—(13)—12—(12)—13—|—10——10————(10)——10—8——————————|
|———10——————————————————————————|————/14b15r=15————————10—8—6———|
|———————————————————————————————|—————————————————————————————7—|
|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
|———————————————————————————————|———————————————————————————————|


|—3—| |—3—| |—3—| |—3——|
E E E E E E E E E E E E H +E E E E
|——————————————————————————|———————————————————|
|——————————————————————————|———————————————————|
|—————————5———————5—7—10—9—|—9————(9)—9—10—9———|
|—————5—7———7—5—7——————————|———————————————————|
|—5—8——————————————————————|———————————————————|
|——————————————————————————|———————————————————|


W +H E E E E W E E E E E E +Q
|———————————|————————————10—12—17—|—19————————|—17—14—12—14—————————————|
|—12————————|—(12)————12——————————|———————————|—————————————12——————————|
|———————————|—————————————————————|———————————|————————————————12—(12)——|
|———————————|—————————————————————|———————————|—————————————————————————|
|———————————|—————————————————————|———————————|—————————————————————————|
|———————————|—————————————————————|———————————|—————————————————————————|


H. E E +H. E E +H. E E +H. Q
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|—12———————10—12—|—(12)——————13—12—|—(12)——————15—12—|—(12)——————15——|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|


>
H H H H W +W
|—————————————|—————————————|———————————|——————————*|
|—12————15————|—12————15————|—12————————|—(12)————*|
|—————————————|—————————————|———————————|——————————*|
|—————————————|—————————————|———————————|——————————*|
|—————————————|—————————————|———————————|——————————*|
|—————————————|—————————————|———————————|——————————*|


Duration Legend
———————————————
W — whole; H — half; Q — quarter; E — 8th; S — 16th; T — 32nd; X — 64th; a —
acciaccatura
+ — note tied to previous; . — note dotted; .. — note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it
represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent
rests. Multi—
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest
for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
————————————————
h — hammer—on
p — pull—off
b — bend
pb — pre—bend
r — bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ — slide into or out of (from/to "nowhere")
s — legato slide
S — shift slide
— natural harmonic
— artificial harmonic
n(n) — tapped harmonic
~ — vibrato
tr — trill
T — tap
TP — trem. picking
PM — palm muting
n/ — tremolo bar dip; n = amount to dip
n — tremolo bar down
n/ — tremolo bar up
/n — tremolo bar inverted dip
= — hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> — volume swell (louder/softer)
x — on rhythm slash represents muted slash
o — on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
———————————
| — bar
|| — double bar
||o — repeat start
o|| — repeat end
*| — double bar (ending)
: — bar (freetime)
$ — Segno
& — Coda
Tempo markers — = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths,
s16 = swing 16ths
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment