0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Police — Every Breath You Take (ver 3) bass tabs

  Rate this tab:
The Police
Every Breath you take
Tabbed by mavrick45
Mavrick_45@sugarray.com
G—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A—————————————————————————————————————————44444444———66666666—————————————————————|
E———5555555555555555———2222222222222222————————————————————————5555555555555555———|
G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———————————————————————44444444———66666666———8888888888888888——————————————————————|
E———2222222222222222———————————————————————————————————————————————55555555555555———|
G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A——————————————————————44444444———66666666—————————————————————44444444———2222222———|
E———2222222222222222—————————————————————————5555555555555555———————————————————————|
G—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A—————————————————————————————————————————6666666666666666————————————————————|
E———5555555555555555———6666666666666666——————————————————————55555555555555———|
G———————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————|
A——————————————————————44444444———66666666———8888888888888888———|
E———2222222222222222————————————————————————————————————————————|
G—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—2—2—————2—2—2——————2—2—2——————2—2—2————————————4————————————4————————————4——
A—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E———————0——————————0———————————0————————————0—2—2————————2—2—2——————2—2—2—————
G——————————————————————————————————————————————————————————————————
D———————————4—————————————2————————————2—————————————2———————————2—
A——————————————————————————————————————————————————————————————————
E———2—2—2———————2—0—0————————0—0—0————————0—0—0———————0—0—0————————
G——————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————4—————————————4—————————————4—————————————4—————————
A——————————————————————————————————————————————————————————————
E—0—2—2————————2—2—2————————2—2—2————————2—2—2—————————2—0—0———
G————————————————————————————————————————————————————————————————
D—————2———————————2———————————2—————————————2————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————
E————————0—0—0——————0—0—0———————0—0—0—————————5555555555555555———
G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A————————————————————44444444———66666666————————————————————————————————————————|
E———2222222222222222——————————————————————2222222222222222———5555555555555555———|
G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A—————————————————————44444444———66666666—————————————————————44444444———22222222———|
E———2222222222222222————————————————————————5555555555555555————————————————————————|
G—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A——————————————————————————————————————6666666666666666———————————————————————————————————————|
E—5555555555555555———6666666666666666—————————————————————5555555555555555———2222222222222222—|
G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———44444444———66666666———8888888888888888———44444444———66666666———8888888888888888—|
E———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G——————————————————————|——————————————————————————————————————————|
D——————————————————————|——————————————————————————————————————————|
A——————————————————————|————————————————————————————————44444444——| repeat until end
E———2222222222222222———|———5555555555555555———22222222————————————|
Tablature player for this song:

Other versions of Every Breath You Take

Comments

Post a comment