0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pink Floyd — Time bass tabs


Intro

G:—————————————————————————
D:—————————————————————————
A:—————————————————————————
E:—0—0—0——0—0—0—0—0—0——————


G:———————————————————————————————————————
D:———————————————————————————————————————
A:———————————————————————————————————————
E:—0—————2————0———2———0————2——0——————————G:——————————————————————————————————————
D:——————————————————————————————————————
A:——————————————————————————————————————
E:—2——————2———————5————————0———————2————


Verse

G:——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————4——4—————2——4—————4——5——6——7——————————————7————————7——7——————————————
A:—————————————————————————————————————————7——7————————7———————————7——7—————
E:——————————————————————————————————————5———————————————————————————————————


G:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————————————————————————————————————————————————4——4—————2——4——5——6——7————
A:———5——7—————5——7——7—————9—————9——4——4————————4——4———————————————————————————
E:———————————————————————————————————————2——2—————————————————————————————————


G:————————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————7—————————————————————————————————————————————————————————
A:————7————7————————7——7—————7——7———7——8—————9————————————————————
E:—5———————————5————————————————————————————————9———9————2———2——4—


G:——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:——————————5———5——5————————————————7——5————5—5—————0—————0——0—————5————
E:—2————————————————————5——5—————5——————————————————————————————————————


G:——————————————————————————————————————————————————————————————————
D:———————7——————————————————————————————————————————————————2——3————
A:—5——5————5————4—————4——4—————2————2——2—————————————————2——————————
E:———————————————————————————————————————————0—————0——4—————————————During solo

G:————————————————————————————————————————————2————————2——2——————————————————
D:————4——4—————2——4—————4——5——6——7—————————2————————2——————————————2————0————
A:———————————————————————————————————0——4————————————————————————————————————
E:——————————————————————————————————————————————————————————————0————————————


G:—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:—2—————2——3————4——4—————————————————4——4—————————————————————————————————————
A:———————————————————————4—————————4————————4——4———————————————————————0———————
E:——————————————————————————2——2——————————————————2—————2——3—————4—————————————


G:————2—————————————————————2——————————————————————————————————————————————————
D:—2————————2——————————————————2——2——————2—————2——3——4—————4———————————————————
A:—————————————0—————0——0—————————————————————————————————————4——4————————4————
E:——————————————————————————————————————————————————————————————————2——2———————G:——————————————————————————————————————————————2—————2——2———————————————————
D:————4——4—————2——4————4——5——6—7—————————————2—————2———————————2—————2——2————
A:—4———————————————————————————————————4—————————————————————————————————————
E:——————————————————————————————————5————————————————————————————————————————G:———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:—2—————2——3——4———4—————————————————————————4—————4—————2——4——4——5—6——7—————
A:——————————————————————4———————————0—————4——————————————————————————————————
E:—————————————————————————2—————2———————————————————————————————————————————


G:————————————2————————————————2———————————————————————————————————————————————
D:—————————2—————————————2——4—————2—————2——————2—————2——3—————4————————————————
A:——————4———————5—————4—————————————————————————————————————————————4——4———————
E:———5—————————————5———————————————————————————————————————————————————————————G:————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————7——5————————7—————————————7—————————————
A:—4—————————————2——4———5———5—5————————————————————————————————————5——————
E:————2—————2——5——————————————————————————————————5——5————————————————————G:—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————2——————————————7—————————————————7———————————————————————————————
A:—5—5—————————————————————————5————5—5———————5—————4————————4——4——————————
E:—————————————5————5—5————————————————————————————————————————————————————G:———————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————2——
A:————————————————7————7———————————————2—————
E:—7————7—7—————————————————————————4————————G:—————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————2————————2——2————————2———
A:—2————————2————————2————————2————————————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————————
Tablature player for this song:

Other versions of Time

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment