0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantera — Mouth For War (ver 5) bass tabs

  Rate this tab:
Mouth for War — Pantera
———————————————————————

6x
||———————————————————————||————————————————————|——————4—4—4—4—4—|
||—o———————————————————o—||————————————————————|————————————————|
||—o—0—1—2—2—2—2—2—2—2—o—||—0—1—2—2—2—2—2—2—10—|—(10)——————————|
||———————————————————————||————————————————————|————————————————|
s s e e e e e e e s s e e e e e e e q. e e e e e

3x
||—————————————————|—————————————————||—————————————|—————————|
||—o———————————————|———————————————o—||—————————————|—————————|
||—o———————————————|———————————————o—||—————————————|—————————|
||———0—0—3/7—0—3—0—|—3/7—0—3/7—0—3———||—0—0—3/7—0—3—|—7—R——0—|
e e e e e q e e e e e e e q e e e e e q. h q. e

||—————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
||—o———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
||—o———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
||———(0)—0—6—0—7—8—0—5—|—6—0—3—0—3—5—0—2—|—3—0—6—0—7—8—0—5—|—6—0—3—0—R——0—|
(e) e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q. e

(11/8)
|———————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|———————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|———————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
|—(0)—0—6—0—7—8—0—5—|—6—0—3—0—3—5—0—2—|—3—0—6—0—7—8—0—5—|—6—0—3—0—R—0—0—|
(e) e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q q e

|1.,2.,3.
||—————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————||
||—o———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————o—||
||—o———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————o—||
||———(0)—0—6—0—7—8—0—5—|—6—0—3—0—3—5—0—2—|—3—0—6—0—7—8—0—5—|—6—0—3—0—R——0———||
(e) e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q. e

|4. 7x
|———————————||————————————————————————||—2—3—4—4—4—4—4—4—4—|
|———————————||—o————————————————————o—||———————————————————|
|———————————||—o——0—1—2—2—2—2—2—2—2—o—||———————————————————|
|—6—0—3—0—R—||————————————————————————||———————————————————|
e e e e h s s e e e e e e e s s e e e e e e e

3x |1.
||—————————————————|—————————————————||——————————————|———————————||
||—o———————————————|———————————————o—||——————————————|—————————o—||
||—o———————————————|———————————————o—||——————————————|—————————o—||
||———0—0—3/7—0—3—0—|—3/7—0—3/7—0—3———||—0—0—3/7—0—3——|—7—R——0———||
e e e e e q e e e e e e e q e e e e e q. h q. e

|2.
|———————————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|
|—0—0—3/7—0—3—0—|—3/7—0—3/7—0—3—|
e e e e e q e e e e e e e q

|1,2,3,4,5
||———————————————————|—————————————————|—————————————|play fill 1 1st ———||
||—o—————————————————|—1—0—————————————|———————2—1—0—|play fill 2 2nd —o—||
||—o—————————2———————|—————4—2—R—2—R———|—————————————| etc. —o—||
||———2—4—4—4———4—4—4—|———————————————2—|—0———————————| ———||
e e e e e e e e e e e e e e e e h (e) e e e


fill 1 fill 2 fill 3 fill 4 fill 5
|—————2————|——————————2—R—7—|—————2———————|—————————|———————————2———2———|
|—(0)——————|—(0)——4—R———————|—(0)———R—0—R—|—(0)——7—|—(0)—0—0—0———0———0—|
|——————————|————————————————|—————————————|—————————|———————————————————|
|————————0—|————————————————|—————————————|—————————|———————————————————|
h q. e q. e e e e e h e e e e h h e e e e e e e e


|6. way faster 8x
|———————————2—|—(2)—| 4 ||———————————————|||———————————————————|
|———————2—1—0—|—(0)—| |——| ||—o———————————o—|||—o—————————————————|
|—————————————|—————| |——| ||—o———————————o—|||—o—————————————————|
|—0———————————|—————| ||———4——4——4—2———|||———2—4—4—4—4—4—4—4—|
h (e) e e e w q. q. e e e e e e e e e e

|—————————————————|—————————|———|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————|———|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—2——2——2—|—R—|—————————————————|—————————————————|
|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—————————|———|—2—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|
e e e e e e e e q. q. q w e e e e e e e e e e e e e e e e

|—————————|—————————|—————————————————|—————————————————|—————————|—————————|
|—————————|—————————|—————————————————|—————————————————|—————————|—————————|
|—0——0——0—|—0——0——0—|—————————————————|—————————————————|—2——2——2—|—2——2——2—|
|—————————|—————————|—2—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—————————|—————————|
q. q. q q. q. q e e e e e e e e e e e e e e e e q. q. q q. q. q

|1.
|—————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————|—————||
|—————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————|———o—||
|—————————————————|—————————————————|—0——0——0—|—0——0——0—|——————|—R—o—||
|—2—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—————————|—————————|—4—R—|—————||
e e e e e e e e e e e e e e e e q. q. q q. q. q h h w

|2. 15x
|———|—————|——————|———||———————————————||—————||
|—0—|—(0)—|——————|———||—o———————————o—||—————||
|———|—————|——————|———||—o———————————o—||—————||
|———|—————|—4—R—|—R—||———4——4——4—2———||—4—R—||
w (w) h h w q. q. e e h h


Contributed by Wilbert Pol.


Tablature player for this song:

Other versions of Mouth For War

Comments

Post a comment