0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Overkill — Im Alright bass tabs

drop d

G||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
A||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————————————|
——————————————————|———————————————————|————————————————————————————|
——————————————————|———————————————————|————————————————————————————|
——————————————————|——————————————5/———|——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|———————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|
———————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|
———————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|
——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——0——0——0——0——0——0——|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——0——0——0——0——|——0——3——6——5————0——3——5——|————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——0——3——6——5————3———1———|——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——0——0——0——0——|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————|——0——0——0——0——0——3——2——1——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——0——————0——0——————|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——0——0——0——0——0——0——|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——0——0——0——0——|——0——3——6——5————0——3——5——|————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——0——3——6——5————3———1———|——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——0——0——0——0——|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————|——0——0——0——0——0——3——2——1——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——0——————0——0——————|————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0——0——————3—3—3—3—3—3—3—3—|——0——0——————0——0——————|——0——0————————3———1———|——————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————|
——0——0——————0——0——————|——0——0——————3—3—3—3—3—3—3—3—|——0——0——————0——0——————|———————————————————————|——————————————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————————————|
——0——0————————3——2——1——|——0——0—0—0—0——0—0——0—0—0—0——0—|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————|——————————————————————————————|
——0——0—0—0—0——0—0——0—0—0—0——0—|——0——0—0—0—0——0—0——0—0—0—0——0—|——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|——2—2—2—2—2—2——2———————————————|
——0——0—0—0—0——0—0——0—0—0—0——0—|—————————————————0——0—0—0—0——0—|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
——2—2—2—2—2—2——2———————————————|——2—2—2—2—2—2——2———————————————|
—————————————————0——0—0—0—0——0—|—————————————————0——0—0—0—0——0—|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
——2—2—2—2—2—2——2———————————————|——2—2—2—2—2—2——2———————————————|
—————————————————0——0—0—0—0——0—|—————————————————0——0—0—0—0——0—|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————————|
——2—2—2—2—2—2——2———————————————|——2—2—2—2—2—2——2———————————————|
—————————————————0——0—0—0—0——0—|—————————————————0——0—0—0—0——0—|———————————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————————————|——————————————————————|
——2—2—2—2—2—2——2———————————————|——————————————————————|
—————————————————0——0—0—0—0——0—|——0——0——————0——0——————|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——1—3—1——0——3——5——1——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——1—3—1——0——0——1—3—1——|——0——0——0——0——0——0——0——0——|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——0——0——0——0——|——0——3——6——5————0——3——5——|————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——0——3——6——5————3———1———|——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——0——0——0——0——|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
—————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————|
——0——3——6——5————0——3——5——|——0——3——6——5——|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——0——0——0——0——0——3——2——1——|——0——0——————0——0——————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0——0——————0——0——————|——0——0——————0——0——————|——0——0——————0——0——————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0——0——————0——0——————|——0——0——————0——0——————|——0——0——————0——0——————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——————0——0——————|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——6——0——5——0——0——3——5——|——0——0——————0——0——————|——————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
——3—3—3—3—3—3—3—3—|——0————————————————|——————————————————|——————————————————|

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment