0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mudvayne — Pushing Through bass tabs

tuning (low ot high) — C G C F

rest for 3 secs

Fill 1 x1
|—————————————|
|—————————————|
|—————————7—7—|
|—0—2—3—2—————|

Riff 1A x1
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————7—7————————————————————————————————————————|
|—0—2—3—2—3—2——0—2—3—2—0—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—————0—2—3—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—|

|———————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————|
|—7—7—————————7—7—————————————————7—7—————————7—7—7—|
|—————0—2—3—2—————0—2—3—2—0—2—3—2—————0—2—3—2———————|

Riff 2 x3
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—0—2—3—2—0—2—3—2—0—0—0—0—0—0————3—3—3—3—3—3—3—3—3—2—2—2—2—0—2—3—2—0—0—0—0—0—0—0—0—|

Fill 2 x1
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————7—7—7—7—7—7—|
|—0—2—3—2—0—2—3—2—0—0—0—0—0—0——7—3—3—3—3—3—3—3—3—3—2—2—2—2—0—2—3—2—————————————|

Riff 1B x1
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————7—7——————————————————————|
|—0—2—3—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—0—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—————0—2—3—2—3—2——0—2—3—2—|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————7—7—————————7—7————————————————————————————————————————————————|
|—0—2—3—2——0—2—3—2—————0—2—3—2—————0—2—3—2——0—2—3—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—0—2—3—2—|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————7—7——————————————————————————————————————7—7—————————7—7—|
|—0—2—3—2——0—2—3—2—————0—2—3—2—3——0—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—————0—2—3—2—————|

Riff 2 x3

Fill 2 x1

Riff 1B x1

Fill 3 x1
|———————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————|
|—————————————————7—7—————————7—7—————————7—|
|—0—2—3—2—0—2—3—2—————0—2—3—2—————0—2—3—2———|

Riff 3 x8Fill 4 x1
|———————————————||———————————————————|
|———7—————————5—||—————7———————————5—|
|———————————————||———————————————————|
|—5———X—X7—3———||—555———X—X7—333———|
s p s ss s p sss p s ss sss p

rest for 3 secs

Riff 4 x3
|———9————————10————12————————————|
|————————9———————————————12———10—|
|—7———XX———8————10————10————8————|
|————————————————————————————————|
s p ss p s p s p s p s p

Riff 5 x4
|—————————————————————————————————————————————————5—5—5—5—|
|—————————4———————————————————————————4———————————5—5—5—5—|
|—————————————————————————————————————————————————————————|
|—0h2p0—2———0—2—3—2—3——0—2—0——0h2p0—2———0—2—3—2—3—————————|
s s p s s p p p p p

Fill 5 x1
|—————————————————|
|—————————————————|
|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
|—————————————————|

Riff 1C x2
|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————7—7—|
|—0—2—3—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—0—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————7—7—————————7—7—————————|
|—0—2—3—2—3——0—2—3—2——0—2—3—2——0—2—3—2—————0—2—3—2—————0—2—3—2—|

Riff 1A x1

Fill 6 x1
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————7—7—————————7—7——————————————————7—7—————————7—7—————————7—|
|—0—2—3—2—0—2—3—2—————0—2—3—2——————0—2—3—2—0—2—3—2—————0—2—3—2—————0—2—3—2———|
Tablature player for this song:

Other versions of Pushing Through

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment