0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lenny Kravitz — Lady bass tabs


Lenny Kravitz — Lady
Tabbed by: MAGS
Verse

X4 X2
G|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
D|—————————————————————————|———————————————2—2——2——2\—|—————————————————————————|———————————————2—2——2——2——|
A|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
E|—3——3——3—3——3——3——3—3——3—|—1——1——1—1——1—————————————|—3——3——3—3——3——3——3—3——3—|—1——1——1—1——1—————————————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————3——3——3—3——2——2——2—2——2/—7——7——7—7——0——0——0—0——0—|
E|—3——3——3—3——3——3——3—3—0—3———————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————7——7——7—7———————————————————————————————|
A|—3——3——3—3——2——2——2—2——2/—7——7——7—7————————————7————3——3——3—3——2——2——2—2——2/—|
E|—————————————————————————————————————————————————5———————————————————————————|

X2X2
G|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
D|—————————————————————————|———————————————2—2——2——2—|—————————————————————————|—————————————————2—2——2——2\—|
A|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
E|—3——3——3—3——3——3——3—3——3—|—1——1——1—1——1————————————|—3——3——3—3——3——3——3—3——3—|—1——1——1—1——1———————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————3——3——3—3——2——2——2—2——2/—7——7——7—7——0——0——0—0——0—|
E|—3——3——3—3——3——3——3—3——3———————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————7——7——7—7———————————————————————————————|
A|—3——3——3—3——2——2——2—2——2/—7——7——7—7————————————7————3——3——3—3——2——2——2—2——2/—|
E|—————————————————————————————————————————————————5———————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————2———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————2—————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————3————————————————————————————————————————————2—2——2——2\—|
A|———————————————————/5———5—3———————————————————————————————————————————————————|
E|—3——3——3—3——3——3——3—————————3——3——3—3——3——3——3—3——3——1——1——1—1——1—————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————7——7——7—7———————|
A|———————————————————————————3——3——3—3——2——2——2—2——2/—7——7——7—7——————————————0—2—|
E|—3——3——3—3——3——3——3—3—0—3——————————————————————————————————————————————————————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————7——7——7—7————————————————————————————————|
A|—3——3——3—3——2——2——2—2——2/—7——7——7—7————————————0—7—5—3——3——3—3——2——2——2—2——2/—|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|——————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————7——7——7—7—7———————————————————————————————|
A|—7——7——7—7——————————————7—5—3——3——3—3——2——2——2—2——2/——|
E|——————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|————————————————————————————————————————————————————7—————7——————|
D|—————————————————————————————————2—2—2—2—2—2—2—2—7h9———7h9———9—7—|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————7————————————————————————————————————|
D|—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—7h9—9———————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————0—————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

(fade out...)
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment