0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Led Zeppelin — Friends bass tabs


Standard Tuning

"double swing" beat
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————333|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

11/8 time
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|3——6——5——8——7——10—9333|
E|——————————————————————|

4/4 tme
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

11/8 time
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|3——6——5——8——7——10—9333|
E|——————————————————————|


G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3———————————10——|9———————————10——|12——————————7———|9———————————4———| X4
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Bright light almost blinding.....

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3———————————10——|9———————————10——|12——————————7———|9———————————4———|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3———————————10——|9———————————10——|12——14——————7———|9————————————333|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

11/8 time
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|3——6——5——8——7——10—9333|
E|——————————————————————|

4/4 time
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|X4
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Mmm, I'm telling you now....

11/8 time
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|3——6——5——8——7——10—9333|
E|——————————————————————|

time
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3———————————10——|9———————————10——|12——————————7———|9———————————4———|X4
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Met a man on the road cryin'.....

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3———————————10——|9———————————10——|12——————————7———|9———————————4———|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3———————————10——|9———————————10——|12——14——————7———|9————————————333|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

11/8 time
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|3——6——5——8——7——10—9333|
E|——————————————————————|

4/4 time
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|3—————————————33|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Mmm, I'm telling you now....

11/8 time
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|3——6——5——8——7——10—9333|
E|——————————————————————|


G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|3———————————————|————————————————|3———————————————|————————————————| X4
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment