0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss — Domino bass tabs

  Rate this tab:

Rhythm fig. 1a

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——0—0—0—0—5——0—3—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5———3—0—0—0—0—0—0—0—0————————|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————|Rhythm fig. 1b

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——0—0—0—0—5——0—3—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5———3—0——————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————0———0——0————————————|Rhythm fig. 1c

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——0—0—0—0—5——0—3—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5———3—0——————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————|Rhythm fig. 1d

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——0—0—0—0—5——0—3—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5———3—0—0—0—0——————0—0———————|
E|—————————————————————————————————————————————————————2—3—4——————————|


Rhythm fig. 2

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——0—0—0—0—0—0—0—0———————————————————————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
< — — — 4x — — — >


Rythm fig. 3a

G|——————————————————————————————7/————————11h13———————————————————————|
D|———————————————————————————5———————————————————————14\——12\——9\——7\—|
A|——————5————0———3—0———0——————————————————————————————————————————————|
E|——3————————————————3———————————————0————————————0———————————————————|
< — — — — 3x — — — — >


G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7———7\————————————————————————————————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————|


Rhythm fig. 3b

G|—————————————————————————————————————————————————————7/——————11h13——|
D|———————————————————————————————————————————————————5————————————————|
A|——————5————0———3—0———0————————5—/17\——————5—/17\————————————————————|
E|——3————————————————3———————3———————————3——————————————————0—————————|
< — — — — 3x — — — — >


G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——14\——12\——9\——————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|————————————————0—0——3——3———————————————————————————————————————————|


Rhythm fig. 3c

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————7—5—7——————————————————————|
A|——————5————0——/12—————————————5————0——————————————————5————0————————|
E|——3————————————————12\————3———————————————————————3—————————————————|


G|—————5h—6—————————————————————12h14—12h14———————————————————————————|
D|——7———————7—————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————5————0————————————————————————5————0————————————|
E|————————————————3—————————————————————————————3———————————0—2—3—0—2—|G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————5————0————0—0—0—0—0—0———————5/———0————————0———————————————————|
E|——3———————————————————————————3————————————0h—3———3~————————————————|G|—————————————————————————————12—————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————12\—————————————————————————————————|
A|——————5—/17\———————5—/17\———————————0———————————————————5—0—3—0—————|
E|——3————————————3————————————————————————————————————————————————————|Rhythm fig. 4

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————0—2———0—————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————2—1—0——————————————————————|
E|——2—2—2—2—2—2—2—2———2—2—2—2—2—2————————————————3————————————————————|
< — — — 14x — — >Riff 1

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——12\———————————————————————————————————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment