0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HOT TOPICS

Iced Earth — Stand Alone (ver 2) bass tabs

  Rate this tab:Gb)|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
Db)|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
Ab)|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
Eb)|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|


Gb)|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————|——————————————————|
Db)|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————|——————————————————|
Ab)|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————|——————————————————|
Eb)|——0——`———1——`———0————|——————————————————|——0——`———1——`——1——0———|——————————————————|


Gb)||—————————————————————————|———————————————————————————||
Db)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Ab)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Eb)||———0——0——0——1—`——1——0————|——0——0——0————0—0—0——0——0———||


Gb)||—————————————————————————|———————————————————————————||
Db)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Ab)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Eb)||———0——0——0——1—`——1——0————|——0——0——0——0——0——0——0——0———||Gb)|————————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Db)|————————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Ab)|————————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Eb)|——0——`———————————0—`|————————————————0——|——0——`—————————————|——1——0——1——0——1——0——1————|


Gb)|————————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Db)|————————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Ab)|————————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Eb)|——0——`———————————0—`|————————————————0——|——0——`—————————————|——1——0——1——0——1——0——1————|Gb)||—————————————————————————|———————————————————————————||
Db)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Ab)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Eb)||———0——0——0——1—`——1——0————|——0——0——0——0——0——0——0——0———||


Gb)||———————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
Db)||*——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
Ab)||*——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
Eb)||———3——3——3——3——3——3——3——3——|——1——1——1——1——1——1——1——1——|——0——0——0——1—`——1——0————|Gb)||——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————||
Db)||——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————*||
Ab)||——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————*||
Eb)||——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——1—`——1——0————|——0——0——0——0——0——0——0——0———||
Gb)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Db)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Ab)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Eb)||——0————0——`———————0——|————0——`—————————0——|————0——`———————————|——1——0——1——0——1——0——1————|Gb)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Db)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Ab)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Eb)||——0————0——`———————0——|————0——`—————————0——|————0——`———————————|——1——0——1——0——1——0——1————|
Gb)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
Db)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
Ab)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
Eb)||——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——3————————1————————|Gb)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
Db)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
Ab)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
Eb)||——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——3————————1————————|


Gb)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Db)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Ab)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Eb)||——0————0——`———————0——|————0——`—————————0——|————0——`———————————|——1——0——1——0——1——0——1————|Gb)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Db)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Ab)||—————————————————————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
Eb)||——0————0——`———————0——|————0——`—————————0——|————0——`———————————|——1——0——1——0——1——0——1————|


Gb)||——————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————
Db)||——————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————
Ab)||——————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————
Eb)||——————————————————|——————————————————|——0—`——0——1—`——1——0————|——————————————————Gb)||—————————————————————————|———————————————————————————||
Db)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Ab)||*————————————————————————|——————————————————————————*||
Eb)||———0——0——0——1—`——1——0————|——0——0——0——0——0——0——0——0———||


Gb)||———————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
Db)||*——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
Ab)||*——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
Eb)||———3——3——3——3——3——3——3——3——|——1——1——1——1——1——1——1——1——|——0——0——0——1—`——1——0————|


Gb)||——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————
Db)||——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————
Ab)||——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————
Eb)||——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——1—`——1——0————|——0——0——0——0——0——0——0——0———


Gb)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————
Db)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————
Ab)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————
Eb)||——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——3————————1—————Gb)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————
Db)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————
Ab)||————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————
Eb)||——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——0——0——`———————————|——3————————1—————Gb)||————————————————————————||
Db)||————————————————————————||
Ab)||————————————————————————||
Eb)||——0——0——0——1—`——1——0————||


Tablature player for this song:

Other versions of Stand Alone

Comments


Post a comment