0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helloween — Murderer bass tabs

G||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
A||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————|



|———————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|
|———————————————————————————————|——————————————————————————————|



—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||
—————————————————————————3—3—3—3—|—————————————————————————————————*||
——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—*||
—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||



—————————————————————————————————||—————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*————————————————————————————|
——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—||*——7——7——9——10——7——7——9——10——|
—————————————————————————————————||—————————————————————————————|



——————————————————————————|——————————————————————————|
——9——9——7——5——7——7——5—————|————————4——5——5——5——4—————|
———————————————————————9——|——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————|——————————————————————————|



——————————————————————————————————||——————————————————————————|
—————————————————————————————————*||————————4——5——5——5——4—————|
——7——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—*||——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————————————||——————————————————————————|



————————————————————————————————||———————————————————————————————————|
————————————————————————————————||*————————————————————————4—4—4—5—5—|
——3——3—3—3—3—3—3—5——5—5—5—5—5—5—||*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
————————————————————————————————||———————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|————————————————————————4—4—4—5—5—|
——————————————2—2———————2—2—2—————|——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
——3—3—3—5—5—5—————5—5—5———————5—5—|——————————————————————————————————|



———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————2—2—————————————————*||——————————————2—2—————————————————|
——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2——||——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2—|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————|



|———————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|
|———————————————————————————————|——————————————————————————————|



—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||
—————————————————————————3—3—3—3—|—————————————————————————————————*||
——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—*||
—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||



—————————————————————————————————||—————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*————————————————————————————|
——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—||*——7——7——9——10——7——7——9——10——|
—————————————————————————————————||—————————————————————————————|



——————————————————————————|——————————————————————————|
——9——9——7——5——7——7——5—————|————————4——5——5——5——4—————|
———————————————————————9——|——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————|——————————————————————————|



——————————————————————————————————||——————————————————————————|
—————————————————————————————————*||————————4——5——5——5——4—————|
——7——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—*||——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————————————||——————————————————————————|



————————————————————————————————||———————————————————————————————————|
————————————————————————————————||*————————————————————————4—4—4—5—5—|
——3——3—3—3—3—3—3—5——5—5—5—5—5—5—||*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
————————————————————————————————||———————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|————————————————————————4—4—4—5—5—|
——————————————2—2———————2—2—2—————|——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
——3—3—3—5—5—5—————5—5—5———————5—5—|——————————————————————————————————|



———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————2—2—————————————————*||——————————————2—2—————————————————|
——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2——||——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2—|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|


3x
——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————*||
——————————————————————————————————|——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—*||
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|———————————————————————————————————||



————————————————————|—————————————————————————————————|
————————————————————|—————————————————————————————————|
——3—————————————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|
———————————3————————|—————————————————————————————————|



—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|



—————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||*——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
—————————————————————————————————||——————————————————————————————————|



—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—|



————————————————————————||—————————————————————————————————|
———————————————————————*||—————————————————————————————————|
———————————————————————*||——0——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
——0———0———0————0——0—————||—————————————————————————————————|



—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|——0——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————————————————|



—————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||——————————————————————————————————|



—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—|



———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——||——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|



——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————————————————————|



—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|——0——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|———————————————————|
——————————————————————————————————|———————————————————|
——————————————————————————————————|——7————————————————|
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|——0————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————|



|———————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|
|———————————————————————————————|——————————————————————————————|



—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||
—————————————————————————3—3—3—3—|—————————————————————————————————*||
——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—*||
—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||



—————————————————————————————————||—————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*————————————————————————————|
——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—||*——7——7——9——10——7——7——9——10——|
—————————————————————————————————||—————————————————————————————|



——————————————————————————|——————————————————————————|
——9——9——7——5——7——7——5—————|————————4——5——5——5——4—————|
———————————————————————9——|——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————|——————————————————————————|



——————————————————————————————————||——————————————————————————|
—————————————————————————————————*||————————4——5——5——5——4—————|
——7——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—*||——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————————————||——————————————————————————|



————————————————————————————————||———————————————————————————————————|
————————————————————————————————||*————————————————————————4—4—4—5—5—|
——3——3—3—3—3—3—3—5——5—5—5—5—5—5—||*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
————————————————————————————————||———————————————————————————————————|



——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|————————————————————————4—4—4—5—5—|
——————————————2—2———————2—2—2—————|——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
——3—3—3—5—5—5—————5—5—5———————5—5—|——————————————————————————————————|



———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————2—2—————————————————*||——————————————2—2—————————————————|
——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2——||——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2—|



|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—|——————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————|——3—3—3—3—3—3—3—3—2—2—2—2—2—2—2—2—|



——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————*||
——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—|——————————————————————————————————*||
——————————————————————————————————|——3—3—3—3—3—3—3—3—2—2—2—2—2—2—2—2——||



———————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
———————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
——2————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
———————————————————|——————————————————|——3————————————————|——2————————————————|



———————————————————||
———————————————————||
——3————————————————||
———————————————————||

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment