0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hammerfall — Remember Yesterday bass tabs

Artist: Hammerfall
Title: Remember Yesterday
Album: Legacy of Kings
Tab : Felix Kiesewetter

_______________________________________________________________________
BASS TAB

tune down 1/2 step (Eb,Ab,Db,Gb)

Intro (0:32)/Verse
Gb|—————————————————————|
Db|—————————————————————|
Ab|—————————————————————|
Eb|—/5*——————3*———1——5*—|

Gb|—————————————————————|
Db|—————————————————————|
Ab|—————————————————————|
Eb|—5*———3*———/10*———1—|

Gb|————————————————————————————————————————|
Db|————————————————————————————————————————|
Ab|—3*——/——————————————————————————————————|
Eb|——————3*———/10*———5*———1—3—5*———3*———1—|

Gb|—————————————|
Db|—————————————|
Ab|—————————————|
Eb|—1—1—1—1—1—3—|


Chorus
Gb|———————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————|
Ab|—————3———2—————————————3——2————|
Eb|—0———————————0——2——4—————————5—|

Gb|———————————————|
Db|———————————————|
Ab|———————————————|
Eb|—3—/10~~~~~~5—|

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!