0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Green Day — Jesus Of Suburbia (ver 3) bass tabs

  Rate this tab:

Verse
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———9——9——9——9——6—6—6—6———2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2——4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———9——9——9——9——6—6—6—6———2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2——4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—————|

Chorus
G|————————————————————————|
D|————————————————————————|
A|————————————————————————| x3
E|—2—2—2—2—x——4—4—4—4—4—4—|

Post Chorus
G|—————————————————————————————|
D|—————————————————————————————| x2
A|—————————————————————————————|
E|———9——9——4—4——x——2—2—2—2—2—2—|

Outro
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———9——9——9——9——6—6—6—6———2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2——4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————1—1—1———————————————————————————————————————————————|
E|——9——9——9——9——1—1—1—1——x—————————4—4—4——x——2~~————————————————————————————————|

Order

Verse
Chorus
Post chorus
Verse
Chorus
Post chorus
Outro

2.City of the Damed (1.51)

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——2——x——4—————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Verse Verse fill (flanger effect)
G|———————————————————————————————————————| G|—————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————| D|—————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————| A|——5~——5—5—4~——4~——4—4—2~—|
E|—1/4——4—4—4—4—4—4—4—4——6—6—6—6—6—6—6—6—| E|—————————————————————————|

Chorus
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—1/4——7—7—7—7—7—7—7—7——5—5—5—5—5—5—5—5——8—8—8—8—8—8—8—8——3—3—3—3—3—3—3—3——|

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|——7—7—7—7——5—5—5—5——3—3—3—3—3—3—|

Outro
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—3—3—3—3—3—3——3—3—3—3—3—3——3—3—3—3—3—3————————————————————————————————————————|

Order

Intro
Verse
Verse fill
Verse
Chorus x2
Verse
Verse fill
Verse
Chorus x2

3.I Don't Care (3.41)

Intro
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————4—4—4———————————4—4—4———————————4—4—4———————————————————————————————| x2
E|—4—4—4—4—————————4—4—4—4—————————2—2—2—2—————————4—4—4—4——4—4—4—4—————————————|

Verse
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——————————————————5——4————————————————————————————————————————————————————————|

Verse part 2
G|—————————————————|
D|—————————————————|
A|——4—4—4—4—4——————|
E|—————————————5—4—|

Chorus
G|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
D|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
A|—————————————————————4———|—————————————————————4———|—————————————————————4————|
E|—2—2—2—2——4—4—4—4—4————4—|—2—2—2—2——4—4—4—4—4————4—|—2—2—2—2——4—4—4—4—4————4——|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—2—2—2—2—2—2——4—4—4—4—4—4—————————————————————————————————————————————————————|

Outro

G|———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
D|———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
A|———————4—4—4—4—4—4—4—4—|———————4—4—4—4—4—4—4—4—|———————4—4—4—4—4—4—4—4————————|
E|—2——4——————————————————|—2——4——————————————————|—2——4—————————————————————————|

G|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
A|———————4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4——————————————————————————————————————————————|
E|—2——4——————————————————|—————————4————————————————————————————————————————————|

Order

Intro
Verse x4
Verse part 2 x8
Chorus
Outro

4. Dearly Beloved (5.20)

Fade out from I Don't Care

Intro
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————3——4————————————————————————————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————————————————|
PM *******************************

Intro part 2
G|——————————————————|——————————————————|————————————————————|——————————————|———————|
D|——————————————————|——————————————————|————————————————————|——————————————|———————|
A|——————————————3—4—|——————————————3—4—|————————————————3—4—|——————————3—4—|———————|
E|—4—4—4—4—4—4——————|—4—4—4—4—4—4——————|—4—4—4—4—4—4—4——————|—4—4—4—4——————|—4—4—4—|
PM *********** *********** ************* ******* *****

Verse
G|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|
D|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|
A|————————————————|—3—3—3—3—3—3—|—4—4—4—4—4—4—|—————————————————|—————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4——|—————————————|—————————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—6—6—6—6—6—6—6—6—|
PM *** * * * * * * ***** * * * *** * * *****

Order

Intro
Intro part 2
Verse x5

5. Tales of Another Broken Home (6.30)

Intro/verse
G|———————————————————————|
D|———————————————————————|
A|—————————————————————4—|
E|—4——4—4—4—4—4—4—4——2———|

Chorus
G|——————————————————|
D|——————————————————|
A|—4—————4—————4————|
E|————4—————4—————4—|

Fill
G|—————————————————————————|
D|—————————————————————————|
A|———————————————————————4—|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—4——2————|

Solo (bass plays this will guitar plays solo)
G|—————————————————————————|
D|—————————————————————————|
A|———————————————————————4—| x6
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—4——2————|

G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
D|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
A|—4—————4—————4————|—6—————6—————6————|—4—————4—————4————|—6—————6—————6———————| x2
E|————4—————4—————4—|————4—————4—————4—|————4—————4—————4—|————4—————4—————4————|

(Piano bit — no bass)

Outro
G|—————————————————————————| |————————————————————————————|
D|—————————————————————————| |————————————————————————————|
A|———————————————————————4—| x3 |———————————————————————4————| x3
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—4——2————| |—4—4—4—4—4—4—4—4—4——2—————4—|

Order

Intro/verse x11
Chorus
Intro/verse x7
Chorus x8
Fill x2
Solo
Piano bit
Outro
Tablature player for this song:

Other versions of Jesus Of Suburbia

Comments

Post a comment