0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fc Five — Jaded Hope bass tabs

pt 1
G—————————————————————————————————————————————————————————————I
D—————————————————————————————————————————————————————————————I
A————————————————222222——————00———————————————————————0000—22—I
D—444444—000000—————————2222—————444444—000000—222222—————————I

pt 2
G———————I
D———————I
A———————I
D—4>—22—I

pt 3
G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
A————————————2222222222————————————00000—22222————————————2222222222————————————00000—22222—I
D—4444444444————————————0000000000—————————————4444444444————————————2222222222—————————————I

pt 4 first ending second ending
G—————————————————————I———————————————I———————————————————————I
D—————————————————————I———————————————I———————————————————————I
A—————————————————————I———————————————I———————————————————————I
D—4444444444444444—22—I—4444444444—22—I—444444444—4—4—4—4—2—2—I


pt 3
pt 4 with 2nd ending
pt 1


pt 5
G————I—————————I————————————I
D————I—————————I————————————I
A————I—0>—2————I————————————I
D—4>—I——————4>—I—0000—2222——I

pt 6
G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
A————————————00000—0—0—0————————————00000——————————————————00000—0—0—0——————————————————————————————I
D—4444444444—————————————4444444444———————2—2—2—4444444444—————————————4444444444—00000000—2—22—2—2—I


pt 1


ending
G—————I
D—————I
A—————I
D—444—I
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!