0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eve 6 — Leech (ver 2) bass tabs

Band: Eve 6
Song: Leech
Album: Eve 6

Drop D tuning

Intro:
G:—————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————————————————
A:—————————————————————————————————————————
D:—0—0—0—0——7—7—7—7——10—10—10—10——5—5—5—5——

Verse:
G:————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—5——5—5—5—5—5——0——0—0—0—0—0——3——3—3—3—3—3——1—1—1—1——3——3—3—3——5—
D:————————————————————————————————————————————————————————————————
play this note at the end of the verse
G:————————————————————
D:————————————————————
A:————————————————————
D:—3—3—3—3—3—3—3—3—3——

Chorus:(Suckin' on my brain...)
G:—————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————————————————
A:—————————————————————————————————————————
D:—0—0—0—0——7—7—7—7——10—10—10—10——5—5—5—5——

Bridge:(ooooooooh...)
G:————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————
A:————————————————————————————————————————————————————
D:—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2——4—4—4—4—4——5—5—5—5—5—5—5——

"Broken record..."
same as verse

"It's graduation time...)
G:———————————————————————————————————————————————————
D:———————————————————————————————————————————————————
A:———————————————————————————————————————————————————
D:—3—3—3—3—3—3—3—3/8—8—8—8—8—8—8—8——7—7—7—7—7—7—7—7——

Outro:
G:—————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————————————————————————————————
D:—0—0—0—0——7—7—7—7——10—10—10—10——5—5—5—5—5————2~——

TAB: Matt Nielsen zorg500@hotmail.com


Tablature player for this song:

Other versions of Leech

Comments

Post a comment