0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Borknagar — Colossus 6 String bass tabs

Borknagar — Colossus


C||——————|——————|——————|——————|—————4—————9————————|——————7——0——9——7——0——|
G||——————|——————|——————|——————|——2—————2—————9—————|—————————————————————|
D||——————|——————|——————|——————|—————————————————9——|——10—————————————————|
A||——————|——————|——————|——————|————————————————————|—————————————————————|
E||——————|——————|——————|——————|————————————————————|—————————————————————|
B||——————|——————|——————|——————|————————————————————|—————————————————————|—————9—————7——9—————|——0——7——0——9——7——0——|—————4—————9————————|
——7—————7————————7——|————————————————————|————————2—————9—————|
————————————————————|————————————————————|——7——————————————9——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————7——0——9——7——0——|—————9—————7——9—————|——0——7——0——9——7——0——|
—————————————————————|——7—————7————————7——|————————————————————|
——10—————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————4—————9————————|——————7——0——9——7——0——|—————9—————7——9—————|
————————2—————9—————|—————————————————————|——7—————7————————7——|
——7——————————————9——|——10—————————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|————————————————————|——0——7——0——9——7——0——|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|——0——0——0——0——0——0——|——2——2——2——2——2——2——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——3——3——3——3——3——3——|——3——2——2——2——1——1——|——0——0——0——0——0——0——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——|——3——2——2——2——1——1——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——0——0——0——0——0——0——|——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——0——0——0——2——2——2——|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|——0——0——0——0——0——0——|——2——2——2——2——2——2——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|——0——0——0——2——2——2——|————————————————————|
——3——3——3——3——3——3——|————————————————————|——0——0——0——0——0——0——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——|——3——2——2——2——1——1——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——0——0——0——0——0——0——|——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——3——2——2——2——1——1——|——0——0——0——0——0——0——|——2——2——2——2——2——2——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|——0—————0———————————|————————————————————|
——3——3——3——3——3——3——|—————3—————2——3——2——|——0——0——0——0——0——0——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|——0—————0——2——0—————|
——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——|—————3———————————3——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——2——2——2—2—2——2——2——|——2——2——2—2—2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——0————————0————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————4——2—————4——2——|——2——2——2—2—2——2——2——|——2——2——2—2—2——2——2——|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|——0—————0——2——0——2——|—————————————————————|
——0——0——0—0—0——0——0——|—————4——————————————|——2——2——2—2—2——2——2——|
—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————|
—————————————————————|—————————————————————|——0—————0——2——0—————|————————|
——2——2——2—2—2——2——2——|——0——0——0—0—0——0——0——|—————4———————————4——|————————|
—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|——2——2——|
—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————|
—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——2——2——2—2—2——2——2——|——2——2——2—2—2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——0——0—0—0——0——0——0——|——2——2——2——2——2——2——|——4——4——4——4——4——4——|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——0——0——0——0——0——0——|——2——0——0——0——0—————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————4——|——2——2——2——2——2——2——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|——0——0——0——0——0——0——|——2——0——0——0——0—————|
——4——4——4——4——4——4——|————————————————————|—————————————————4——|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——2——2——2—2—2——2——2——|——2——2——2—2—2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——0————————0————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————4——2—————4——2——|——2——2——2—2—2——2——2——|——2——2——2—2—2——2——2——|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|——0—————0——2——0——2——|—————————————————————|
——0——0—0—0——0——0——0——|—————4——————————————|—————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——4——4——4—4—4——4——4——|
—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——4——4——4—4—4——4——4——|——2——2—2—2——2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——4——4——4—4—4——4——4——|——4——4——4—4—4——4——4——|——2——2—2—2——2——2——2——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0—0—0——0——0——0——|——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|——0—0—0—0—2—2—2—0—0—0—3—3—|——3—0—0—0—2—2—0—0—2—2—2—3—|
—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————0—0—|——0———————————————————————|
——————————0—0—0———————————|————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|
——3—3—3—3———————3—3—3—————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——0—0—0—0—2—2—2—0—0—0—3—3—|——3—0—0—0—2—2—0—0—2—2—2—3—|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————0—0—|——0———————————————————————|————————————————————|
——————————0—0—0———————————|————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|————————————————————|
——3—3—3—3———————3—3—3—————|——————————————————————————|——2—————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|———————0——0—0—0——0——|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————0—0—|
——————————————————————————|——————————0—0—0———————————|
————————0—0—0———————2—2—2—|——3—3—3—3———————3—3—3—————|
——3—3—3———————3—3—3———————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
——0———————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——2—————————————————|————————0—0—0———————2—2—2—|
——————————————————————————|———————0——0—0—0——0——|——3—3—3———————3—3—3———————|
——————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————0—0—|——0———————————————————————|—————————————————————|
——————————0—0—0———————————|————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|—————————————————————|
——3—3—3—3———————3—3—3—————|——————————————————————————|——4——4——4—4—4——4——4——|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——4——4——4—4—4——4——4——|——2——2—2—2——2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——4——4——4—4—4——4——4——|——4——4——4—4—4——4——4——|——2——2—2—2——2——2——2——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
—————————————————————|——2——2——2———————————|——2——2——2———————————|
——0——0—0—0——0——0——0——|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
————————————————————|—————0——0———————————|——2——2——2———————————|
——3——3——3———————————|——3—————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
——2——2——2———————————|————————————————————|—————0——0———————————|
————————————————————|——3——3——3———————————|——3—————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——4——4——4—4—4——4——4——|——4——4——4—4—4——4——4——|——2——2—2—2——2——2——2——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——0——0—0—0——0——0——0——|——4——4——4—4—4——4——4——|——4——4——4—4—4——4——4——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|
——2——2—2—2——2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|——————————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|——0—0—0—0—2—2—2—0—0—0—3—3—|
—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————0—0—|
——————————————————————————|——————————0—0—0———————————|
——————————————————————————|——3—3—3—3———————3—3—3—————|
——3—0—0—0—2—2—0—0—2—2—2—3—|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——0———————————————————————|——————————————————————————|
————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0—0—0—0—2—2—2—0—0—0—3—3—|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————0—0—|
——————————————————————————|——————————0—0—0———————————|
——————————————————————————|——3—3—3—3———————3—3—3—————|
——3—0—0—0—2—2—0—0—2—2—2—3—|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
——0———————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——2—————————————————|————————0—0—0———————2—2—2—|
——————————————————————————|———————0——0—0—0——0——|——3—3—3———————3—3—3———————|
——————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————0—0—|——0———————————————————————|————————————————————|
——————————0—0—0———————————|————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|————————————————————|
——3—3—3—3———————3—3—3—————|——————————————————————————|——2—————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|———————0——0—0—0——0——|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————0—0—|
——————————————————————————|——————————0—0—0———————————|
————————0—0—0———————2—2—2—|——3—3—3—3———————3—3—3—————|
——3—3—3———————3—3—3———————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——0———————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2—|—————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————————|——4——4——4—4—4——4——4——|——4——4——4—4—4——4——4——|
——————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——2——2—2—2——2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|——4——4——4—4—4——4——4——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——4——4——4—4—4——4——4——|——2——2—2—2——2——2——2——|——0——0—0—0——0——0——0——|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
——2——2——2———————————|——2——2——2———————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|——3——3——3———————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
—————0——0———————————|——2——2——2———————————|——2——2——2———————————|
——3—————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
————————————————————|—————0——0———————————|——2——2——2———————————|
——3——3——3———————————|——3—————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
——2——2——2———————————|————————————————————|—————0——0———————————|
————————————————————|——3——3——3———————————|——3—————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|———————————0——0——0——|
——2——2——2———————————|——2——2——2———————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|——3——3——3———————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————||
———————————0——0——0——|———————————————|——————————————|——————————————||
—————0——0———————————|———————————————|——————————————|——————————————||
——3—————————————————|———————————————|——————————————|——————————————||
————————————————————|——0————————————|——————————————|——————————————||
————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————||

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment