0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alien Ant Farm — Glow bass tabs

Standard Tuning

Riff 1
G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|———————————————————————————|
E|—8—8—0—7—7—0—6—6—0—5—5—5—5—|

Riff 2
G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————|
E|—8—8—0—10—10—0—11—11—0—10—10—10—10—|

Riff 3
G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|

Riff 4
G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

Riff 5
G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

Order:
G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————| x4
A|———————————————————————————|
E|—8—8—0—7—7—0—6—6—0—5—5—5—5—|

G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————|
E|—8—8—0—10—10—0—11—11—0—10—10—10—10—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————| x2
A|———————————————————————————|
E|—8—8—0—7—7—0—6—6—0—5—5—5—5—|

G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————|
E|—8—8—0—10—10—0—11—11—0—10—10—10—10—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x2
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x2
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————| x4
A|———————————————————————————|
E|—8—8—0—7—7—0—6—6—0—5—5—5—5—|

G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————|
E|—8—8—0—10—10—0—11—11—0—10—10—10—10—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x2
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x3
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x2
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|———————————————————————————|
E|—8—8—0—7—7—0—6—6—0—5—5—5—5—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x2
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x3
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x3
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x3
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————3—3—3—3—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—0—0—0—0—————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————| x3
A|—————————3—3—3—3—————————3—3—3—3—|
E|—0—0—0—0—————————3—3—3—3—————————|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————| x3
A|———————————————————————————|
E|—8—8—0—7—7—0—6—6—0—5—5—5—5—|

G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment